AZƏRBAYCAN HAQQINDA

Azərbaycan haqqında:

Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi

28 may 1918-ci il

Müstəqillik günü

18 oktyabr 1991-ci il

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olduğu tarix

2 mart 1992-ci il

Paytaxt

Bakı

Ərazi

86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, o cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklər,31.4% sair torpaqlar). Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir.  Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km-dir.

Dövlət dili

Azərbaycan dili

Pul vahidi

Azərbaycan manatı

İnzibati ərazi vahidlərinin sayı

·     Muxtar Respublika                                 - 1

·     Rayonlar                                              - 63

·     Şəhərlər                                              - 79

·     Şəhər rayonları                                    - 14

·     Şəhər inzibati ərazi dairələri                  - 68

·     Qəsəbələr                                           - 262

·     Qəsəbə inzibati ərazi dairələri               - 190

·     Kənd yaşayış məntəqələri                    - 4246

·     Kənd inzibatə ərazi dairələri                - 1724

Qonşular

Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km-dir. 

Əhali (01.03.2022)

10,16 milyon nəfər (5,09 mln. – qadınlar; 5,07 mln – kişilər; şəhər əhalisi – 53%, kənd əhalisi – 47%)

Etnik tərkib

Azərbaycanlılar – 91,6%, ləzgilər – 2%, ruslar – 1,3%, ermənilər – 1,3%, talışlar – 1,3%, avarlar – 0,6%, və s.

Dövlət quruluşu

Respublika

Siyasi quruluş

Dövlət rəhbəri: 7 il müddətinə seçilən Prezident.

Qanunvericilik hakimiyyəti: 125 deputatdan ibarət Milli Məclis

 

Arxiv üzrə axtarış