ƏLAQƏ

Telefon: +993 12 48 20 11

Faks: +993 12 48 20 22

Konsulluq bölməsi: +993 12 48 20 44

E-poçt: ashgabat@mission.mfa.gov.az

Ünvan: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Gypjak köçe 41.

Arxiv üzrə axtarış